Acords de la 12 Assemblea d’EPM


RESOLUCIÓ EN DEFENSA DEL MÓN LOCAL I CONTRA LA RECENTRALITZACIÓ IMPULSADA PEL GOVERN DEL PP QUE ELIMINA COMPETÈNCIES MUNICIPALS ALS MUNICIPIS

Els últims mesos al món local estem assistint a un atac permanent a la nostra autonomia. La proposta de reforma de la Llei de Bases del Règim Local (LBRL) del Govern del PP, reduint competències i suprimint municipis d’una grandària determinada, suposa el desmantellament del món local.

En nom de la “Llei d’Estabilitat Pressupostària”, el passat més d’abril el Consell de Ministres donava via lliure amb l’aprovació del PNRE (Programa Nacional de Reformas del Reino de España), i posteriorment han plantejat la reforma de la Llei Reguladora de Bases del Régimen Local (encara no aprovada), focalitzada en retallar competències als municipis, fonamentalment de menys de 20.000 habitants i que pot suposar mesures de limitacions de competències locals, finançament i fusió de municipis. Si tira endavant aquesta reforma pot afectar al 84% dels municipis de Catalunya (de 947 n’afectaria a 884), d’aquest 18 són capital de Comarca.

Amb aquestes mesures recentralitzadores pretenen carregar-se el model de servei públic dels ajuntaments.

- Vulnera l’autonomia local i el principi de subsidiarietat. – No respecta el marc competencial de l’Estatut de Catalunya que reconeix al govern de

la Generalitat la relació i regulació del món local. – Empeny a la recentralització de les competències locals, donant caràcter rellevant a

l’organització competencial de les Diputacions. – Va en contra de la ciutadania, de la proximitat a la comunitat. – Buida de contingut les polítiques públiques i elimina la funció pública dels

representants de la ciutadania posant en qüestió la funció dels governs locals en

aquestes polítiques i la seva existència. – Situa diferents categories, ajuntaments de primera i de segona en funció del número

de població. – Eliminen les competències de la proximitat de les polítiques que garanteixen la cohesió

social: Convivència, ocupació (programes d’escoles taller), educació (escoles d’adults, centres d’ensenyament artístic, escoles bressol) àrees de suport a les dones, planificació d’habitatges (rehabilitació d’edificis) polítiques de sanitat i joventut (prevenció de drogodependència).

- Elimina la possibilitat de crear empreses de serveis públics, optant per la privatització. – No contempla la figura de la mancomunitat de serveis – Afavoreix la percepció ciutadana de “ciutadans de primera i de segona” atenent al seu

lloc de residència.

Davant aquesta situació del futur dels nostres pobles, la 12a Assemblea d’EPM manifestem:

1. Que la reforma recentralitzadora que impulsa govern del PP pretén buidar de competències als governs locals i suposa una deslleialtat institucional.

2. Vulnera l’autonomia dels municipis i no atén al principi de subsidiarietat en la presa de decisions sobre les necessitats de la ciutadania i redueix la democràcia.

3. L’eliminació de les competències locals no significa donar millors serveis a la ciutadania, si no que marcarà diferències entre ciutadans de primera o de segona, en funció de la grandària de la població on visquin.

4. Exigim al govern de l’Estat, actuació de responsabilitat i lleialtat institucional per no prendre decisions que facin desaparèixer la capacitat organitzativa, política i de serveis dels municipis.

5. Ens ratifiquem en la necessitat de mantenir les competències dels governs locals, amb capacitat econòmica i política per atendre els problemes socials que pateix la ciutadania.

6. Apostem per mancomunar serveis amb municipis veïns per garantir la sostenibilitat.

7. Reclamen una nova legislació competencial del món local i un nou marc de finançament just , que reconegui les noves competències dels ajuntaments amb el corresponent increment dels seus recursos, tenint present el principi de subsidiarietat i aquelles competències que malgrat no son obligatòries, els municipis venen desplegant amb eficiència i eficàcia.

 

Altafulla 2012

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*

HTML tags are not allowed.

0 Comentaris

Publicat per:
entesa

Data:
7 febrer 2013

Categoria: